Home

Privacy wetgeving Groei & Bloei

 

Privacy wetgeving Groei & Bloei

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en niet voor andere doeleinden gebruikt dan die waarvoor u ze heeft verstrekt. Groei & Bloei  houdt zich hierbij aan alle eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Sociale media
Op de website zijn koppelingen opgenomen naar sociale media zoals de Facebookpagina van onze afdeling. Deze functionaliteiten werken door een directe koppeling en geven geen informatie over bezoekers door aan de sociale media. 

Fotografie tijdens onze activiteiten
Tijdens activiteiten en evenementen worden er regelmatig foto's gemaakt door ons. Indien dat het geval is vragen we bezoekers persoonlijk of zij hier bezwaar tegen hebben. Mocht u dit niet op prijs stellen kunt u dit altijd aangeven bij degene die fotografeert.

Nieuwsbrieven
Groei&Bloei Dordrecht verstuurt een maandelijkse nieuwsbrief die 10 keer per jaar verzonden wordt. U ontvangt deze mailing omdat u zich in het verleden hiervoor heeft opgegeven of omdat u lid bent van Groei & Bloei. Gelet op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei 2018 willen wij weten of u deze mailing ook in de toekomst wilt blijven ontvangen.

Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, schrijf u dan uit.