Foto's

Excursie Urtica de Vijfsprong

Het thema voor de Nationale Tuinweek is dit jaar: 'MOESTUINIEREN'.

De excursie werd in de 'Tuinpost' als volgt aangekondigd:

Het was nog best even ingewikkeld om hiervoor een geschikt project te vinden, maar ik denk dat we er uiteindelijk goed in zijn geslaagd: we bezoeken Urtica de Vijfsprong in Vorden. Daar biedt men behandeling aan mensen met psychiatrische problemen en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Behandeling / zorg die net wat anders is.

Het landbouwbedrijf kent vier onderdelen: veehouderij, zuivelverwerking, akkerbouw en tuinbouw. De ondernemer voor de tuinbouw is Herbert Wennekes. Hij is verantwoordelijk voor alle teelten en de afzet. Zijn taak behelst onder meer: teeltvoorbereiding, de planning maken, zaden bestellen, contacten onderhouden met de afnemers, etc. De cliƫnten werken mee bij alle voorkomende werkzaamheden, van zaaien, planten, gewasverzorging en oogsten, tot en met de aflevering. Ook is er een groep vrijwilligers en stagiaires. Samen verzorgen zij de tuinbouwtak van de Vijfsprong.

We hebben tuinbaas Herbert bereid gevonden ons Groei & Bloeiers te ontvangen en een toelichting te geven op het reilen zeilen binnen Urtica de Vijfsprong.

Gerry Haverkamp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meer
Page 1 of 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 1 of 2
17
Feb
Prachtige Pleione
14
Feb
LENTE   Primavera