Activiteiten & Actueel

Verslag wandelexcursie Cleene Hooge

Dinsdag 29 mei: een zware en lange dag vol onzekerheid of de avondexcursie door zou gaan in verband met weersvoorspelling CODE ORANJE.
Onweer, hagel en wind waren voorspeld en al vaak aan Middelburg voorbij gegaan. De weer-apps werden de hele dag goed bestudeerd en om 18.00 uur is besloten om het er toch op te wagen. De bui zou over Noord-Beveland gaan......

Aagje Feldbrugge wachtte ons op bij het informatiebord van de Cleene Hooge. Zij vertelde hoe het pad was ontstaan en hoeveel moeite het heeft gekost om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De boeren, gemeente Middelburg en het waterschap moesten benaderd worden en overtuigd om het allemaal te realiseren. Afspraken maken contracten tekenen. Een hele inspanning. Maar het is gelukt. We mogen nu door een prachtig landschap vol historie wandelen. Aagje vertelt heel enthousiast over vliedbergen, oude boerderijen, mottekastelen, kreekruggen, de Tuin van Zeeland van voor de oorlog en de grote ruilverkaveling op het eiland.

We beginnen de wandeling droog, al gauw wordt het donkergrijs en horen we gerommel. Gelukkig is de boerderij Bioduin niet zo ver weg en we haasten ons erheen om droog te zitten als het onweer echt losbarst. Maar eerst 2 trekpontjes over met zijn allen...! Het ging net goed, maar het vlot lag wel erg diep in het water.... We lopen over een strookje land met aan weerszijden de watergangen. Heel bijzonder.

Bij Bioduin aangekomen worden we hartelijk ontvangen in de winkel met gezellige koffiehoek. Het onweert en regent nu echt hard, maar we zitten droog. We krijgen heerlijke koeken met koffie of thee en later nog appelsap. Aagje vertelt nog een heleboel over het landschap en de geschiedenis en Liesbeth Dekker van Bioduin vertelt over hun bedrijf.
Een biologisch bedrijf dat vooral groenten en fruit kweekt. Zij leveren aan restaurants en aan particulieren in hun winkeltje. Zij bakt ook heerlijke taarten met vers fruit om in de koffiehoek te kunnen nuttigen.

We wachten nog even tot de ergste regen voorbij is en maken de wandeling verder af richting het gemaal. We passeren spannende bruggetjes, glibberig van de regen, maar komen allemaal goed aan de overkant. Aagje vertelt bij het gemaal dat het water uit de polder daar weggepompt wordt, door de vesten gaat van Middelburg en bij het grote pompgemaal Boreel naar het Kanaal door Walcheren wordt afgevoerd naar zee. Zo blijft Walcheren droog en kan er landbouw worden bedreven.

Het was een interessante en leuke wandeling en veel mensen beloofden zichzelf nog eens terug te gaan met beter weer, misschien zelfs met kleinkinderen om er een avontuurlijke tocht van te maken.

Wandelexcursie Cleene Hooge

Datum: dinsdagavond 29 mei

Start: 19.00 uur
Verzamelpunt: informatiebord Laurens Stommespad in Middelburg. Parkeren einde van de Europalaan, verder te voet linksaf het Laurens Stommespad op.
Kosten leden: € 5,00 (ook huisgenoten zijn leden); niet-leden betalen € 8,50.
In eerste instantie een excursie voor leden, maar nu ook opengesteld voor introducés en niet-leden.

Er is een stichting opgericht om het gebied en landschap van de Cleene Hooge te beschermen tegen bebouwing. Onder leiding van Aagje Feldbrugge maken we een wandeling door dit gebied aan de rand van Middelburg. We wandelen door natuurgebied langs akkerlanden en de Domburgse Watergang. Deze wandelroute is deels verhard en deels onverhard en is ongeveer 4,5 km lang en eindigt weer op het beginpunt.  Met trekpondjes steken we de Domburgse Watergang over. Aanrader: Draag stevige schoenen of laarzen die tegen wat nattigheid kunnen!
Onderweg houden we een koffie/theestop met iets lekkers bij de biologische boerderijwinkel Bioduin van de familie Dekker, Perduinsweg 3 te Koudekerke.

De  excursie duurt ongeveer 1,5 - 2 uur
Maximaal aantal deelnemers: 25
Deze activiteit is nu opengesteld voor leden en niet-leden.

Liesbeth Hamelink (0118-471255), commissie reizen en wandeling

 

 

 

 

meer

 

 

 

17
Feb
Prachtige Pleione
14
Feb
LENTE   Primavera