Groentips & Groeninfo

Een tegel eruit, één plant erin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Marijke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\VOA0MP45\Papendrecht-1 LOGO STEENBREEK BREED.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Een tegel eruit, een plant erin!'

 
Het klimaat verandert: hoosbuien en langere perioden van droogte zullen vaker voorkomen. Overheden nemen maatregelen om het rivierengebied daarop in te richten, maar ook inwoners en verenigingen kunnen meehelpen met maatregelen in eigen tuin of op eigen terrein.

De gemeente Papendrecht neemt daarom deel aan Operatie Steenbreek, een landelijke campagne met als motto 'Een tegel eruit, een plant erin!' De campagne is bedoeld om inwoners te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen en op deze wijze gezamenlijk verstening tegen te gaan.

Voordelen van een groene tuin
Zoals u weet dragen groene tuinen bij aan een rijke flora en fauna, een betere luchtkwaliteit, minder omgevingsgeluid en een koelere omgeving op hete zomerdagen. Daarnaast vangen groene tuinen meer regenwater op waardoor er minder water in het riool terecht komt en deze dus ook minder belast wordt.

Subsidie voor vergroening van uw tuin, huis of straat
Sinds 1 januari 2018 kunnen inwoners van het rivierengebied subsidie ontvangen van Waterschap Rivierenland als ze maatregelen treffen die hun tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van (extra) groen in de tuin door tegels te vervangen door planten, het plaatsen van een regenton of het aanleggen van een groen dak.

Meer informatie

Heeft u interesse in de subsidieregeling van Waterschap Rivierland? Kijk dan op www.waterschaprivierenland.nl/klimaatactief.

Wilt u meer informatie over Operatie Steenbreek Papendrecht? Kijk dan op https://www.papendrechtduurzaam.nl/duurzaamheid/operatie-steenbreek of stuur een mail naar M.de.Wijs(at)Papendrecht.nl.