Activiteiten & Actueel

Verslag snertwandeling 3/3/18

Nou, dat was een snertwandeling zoals je maar één keer in de zoveel jaar beleeft! Echte sneeuw, dat is waar we elk jaar op hopen, maar wat we nu echt meemaakten. Gelukkig was het niet zo koud als de dagen daarvoor en er was dan ook veel animo voor deze wandeling. Zoveel zelfs dat we 2 gidsen nodig hadden om iedereen mee te kunnen laten gaan. Onder leiding van Ineke Thasing en Ruud Busink van het I.V.N. maakten we een mooie wandeling door het Nollebos en liepen we via het strand weer terug.

Eerst werd een en ander verteld over het ontstaan van het Nollebos. Burgemeester van Woelderen heeft het bos in laten planten. Later zijn er door de inundatie mooie kreken ontstaan.
Er werd verteld over allerlei soorten bomen en hoe je ze kunt herkennen ook als ze nog niet in blad zijn. Veel planten waren er natuurlijk nog niet of door de sneeuw waren ze nog niet zichtbaar. Maar hier en daar staken de winteraconieten hun kopjes al boven de sneeuw uit. Voor veel stinzenplanten was het nog net iets te vroeg.
Via het monument op de dijk liepen we weer richting Vlissingen.

In Boka Bizarro Beach werden we gastvrij ontvangen met een kopje koffie of thee en hierna werd de erwtensoep geserveerd met brood en spek. Dat smaakte voortreffelijk na de wandeling.
Het was erg leuk dat ook de gidsen mee bleven eten.

Het was een erg gezellige en leerzame morgen.

Lien Osté, commissie reizen en wandelingen

meer

Spelregels bij activiteiten

(onderaan het volledige Protocol)

Leden hebben op vertoon van hun geldig Groei & Bloei pasje gratis toegang tot lezingen; niet-leden betalen € 5,-. Tot de leden behoren ook de partners/huis-genoten van de abonnementshouder.

Bij activiteiten/reizen kan een lid altijd maximaal één introducé meenemen. Niet-leden en introducés betalen per activiteit een vooraf vastgesteld bedrag extra.

Zie verder: protocol onderaan.

Inschrijvingen en Annuleringen van deelname aan activiteiten van en door G&B afdeling Walcheren*

Mocht bij annulering van een activiteit/reis de vrijgekomen plaats niet opgevuld worden, dan zal helaas slechts de helft van het gestorte bedrag terugbetaald kunnen worden, in verband met de gemaakte kosten. Bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van vertrek of later bent u de volledige reissom verschuldigd.

(De vrijgekomen plaats kan door deelnemers van de reservelijst ingevuld worden of, als er geen lijst is, door iemand die aangedragen wordt door de “uitvaller”).

Bij over-inschrijving wordt er geloot.

Uw inschrijving bij activiteiten wordt later bevestigd. Bij een opgave via het e-mail formulier op de website krijgt u altijd direct een bevestiging van ontvangst. Zodra de definitieve doorgang van de activiteit is vastgesteld wordt uw inschrijving definitief. U dient zelf een reis-, bagage-, ziektekosten-, ongevallen-, en annuleringsverzekering af te sluiten.

*Bij activiteiten georganiseerd door een derde partij gelden de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende partij en worden voor of na boeking verstrekt.

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit,uw lidmaatschapsnummer en uw bankrekeningnummer.
Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426

Protocol Deelname Activiteiten

1.      
Uitgangspunt is dat in principe alle activiteiten, zoals lezingen, cursussen, plantenruilbeurzen, tuinkringen, tuinreizen (ééndags of meerdaagse), fietstochten, snertwandelingen etc., openstaan voor zowel leden als niet-leden. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
·         Jaar- en Commissievergaderingen en Vrijwilligersavonden.
·         Indien het Bestuur besluit om een activiteit niet of maar beperkt open te stellen 
          voor niet-leden.

2.   
Een lid kan altijd maximaal één introducé meenemen. Deze wordt niet meegeteld als
niet-lid. Huisgenoten zijn leden.

3.      
Niet-leden en introducés betalen altijd een extra bedrag op de ledenprijs voor de activiteit. Dit bedrag dient substantieel te zijn en minimaal 10%.

Toelichting

  • Een introducé is iemand die aan een activiteit samen met een lid deelneemt. Op het aanmeldingsformulier worden zowel het lid als de introducé aangemeld.
  • Een niet-lid is iemand die aan een activiteit deelneemt als zijnde buitenstaander en dient zich apart aan te melden.
  • De regel dat bij activiteiten die opengesteld zijn voor niet-leden, leden voorrang hebben op niet-leden, komt hierbij te vervallen.
  • Indien een Commissie besluit om een bepaalde activiteit niet of maar beperkt open te stellen voor niet-leden, dient de Commissie een verzoek in te dienen bij het Bestuur met onderbouwing van de reden en zal het Bestuur een besluit nemen en kenbaar maken aan de Commissie. Zijn er meer niet-leden aangemeld dan het maximum dan worden deze op de wachtlijst geplaatst.
17
Feb
Prachtige Pleione
14
Feb
LENTE   Primavera