Activiteiten & Actueel
foto's:
Tuin Picker

Verslag driedaagse tuinreis Duitsland 26/28 juli 2017

foto's: kwekerij Maubach

Verslag driedaagse Tuinreis Duitsland Ruhrgebied Groei & Bloei Walcheren van 26 juli t/m 28 juli 2017 onder begeleiding van Kitty Wiegert van Garden Tours.

Woensdag 26 juli, bezocht werden:
Tuin van de heren Lucenz en Bender in Bedburg-Hau;  een prachtige vier seizoenen tuin.
Park/museum Schloss Moyland met een heerlijke lunch.
Tuin van de familie Picker, grote tuin tuin gelegen aan een klein riviertje.
Tot slot naar super hotel SportSchloss Velen.

Donderdag 27 juli, bezoek aan:
De kwekerij ‘Arends’ van Anja Maubach.
Hortvs Garten van Peter Janke; een schitterende landschapstuin met veel grassen.
Kloster Kamp; een voormalig Cisterciënzer kloosterabdij en tuin.

Vrijdag 28 juli, bezoek aan:
Landschaftspark in Duisburg; voormalige hoogovenfabriek, nu deels teruggegeven aan de natuur.
Laatste tuinbezoek aan Bedburg Hau, de tuin van Elisabeth Imig en haar dochter Silke: een moeder-dochtertuin.

Het volledige verslag kunt u downloaden:
Voor het Initiates file downloadpdf-bestand klikt u hier.
voor het Initiates file downloadword-bestand (p 1-3) klikt u hier;Initiates file download voor p 4 en 5 klikt u hier (vanwege grootte in 2 delen).

Ada Kokelaar en Liesbeth Hamelink
Bijgaand een foto-impressie van Ada Kokelaar

De foto's van de reis kunt u vinden bij het Opens internal link in current windowfoto album en (tijdelijk) op de HOME page.

 

 

Foto: Kloosterabdij
meer

Spelregels bij activiteiten

(onderaan het volledige Protocol)

Leden hebben op vertoon van hun geldig Groei & Bloei pasje gratis toegang tot lezingen; niet-leden betalen € 5,-. Tot de leden behoren ook de partners/huis-genoten van de abonnementshouder.

Bij activiteiten/reizen kan een lid altijd maximaal één introducé meenemen. Niet-leden en introducés betalen per activiteit een vooraf vastgesteld bedrag extra.

Zie verder: protocol onderaan.

Inschrijvingen en Annuleringen van deelname aan activiteiten van en door G&B afdeling Walcheren*

Mocht bij annulering van een activiteit/reis de vrijgekomen plaats niet opgevuld worden, dan zal helaas slechts de helft van het gestorte bedrag terugbetaald kunnen worden, in verband met de gemaakte kosten. Bij annulering vanaf de 28e dag tot dag van vertrek of later bent u de volledige reissom verschuldigd.

(De vrijgekomen plaats kan door deelnemers van de reservelijst ingevuld worden of, als er geen lijst is, door iemand die aangedragen wordt door de “uitvaller”).

Bij over-inschrijving wordt er geloot.

Uw inschrijving bij activiteiten wordt later bevestigd. Bij een opgave via het e-mail formulier op de website krijgt u altijd direct een bevestiging van ontvangst. Zodra de definitieve doorgang van de activiteit is vastgesteld wordt uw inschrijving definitief. U dient zelf een reis-, bagage-, ziektekosten-, ongevallen-, en annuleringsverzekering af te sluiten.

*Bij activiteiten georganiseerd door een derde partij gelden de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende partij en worden voor of na boeking verstrekt.

Geld overmaken op IBANnummer NL18RABO 0140 6795 10 t.n.v. K.M.T.P. Walcheren onder vermelding van de betreffende activiteit,uw lidmaatschapsnummer en uw bankrekeningnummer.
Inschrijvingsnummer K.v.K. 40309426

Protocol Deelname Activiteiten

1.      
Uitgangspunt is dat in principe alle activiteiten, zoals lezingen, cursussen, plantenruilbeurzen, tuinkringen, tuinreizen (ééndags of meerdaagse), fietstochten, snertwandelingen etc., openstaan voor zowel leden als niet-leden. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
·         Jaar- en Commissievergaderingen en Vrijwilligersavonden.
·         Indien het Bestuur besluit om een activiteit niet of maar beperkt open te stellen 
          voor niet-leden.

2.   
Een lid kan altijd maximaal één introducé meenemen. Deze wordt niet meegeteld als
niet-lid. Huisgenoten zijn leden.

3.      
Niet-leden en introducés betalen altijd een extra bedrag op de ledenprijs voor de activiteit. Dit bedrag dient substantieel te zijn en minimaal 10%.

Toelichting

  • Een introducé is iemand die aan een activiteit samen met een lid deelneemt. Op het aanmeldingsformulier worden zowel het lid als de introducé aangemeld.
  • Een niet-lid is iemand die aan een activiteit deelneemt als zijnde buitenstaander en dient zich apart aan te melden.
  • De regel dat bij activiteiten die opengesteld zijn voor niet-leden, leden voorrang hebben op niet-leden, komt hierbij te vervallen.
  • Indien een Commissie besluit om een bepaalde activiteit niet of maar beperkt open te stellen voor niet-leden, dient de Commissie een verzoek in te dienen bij het Bestuur met onderbouwing van de reden en zal het Bestuur een besluit nemen en kenbaar maken aan de Commissie. Zijn er meer niet-leden aangemeld dan het maximum dan worden deze op de wachtlijst geplaatst.
17
Feb
Prachtige Pleione
14
Feb
LENTE   Primavera