Activiteiten & Actueel

Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 + Lezing

 

Op 9 maart 2016 hielden wij onze jaarvergadering met de volgende onderwerpen.

Agenda

·   Opening en welkom
·   Mededelingen en aanpassen agenda
·   Notulen vorige vergadering
·   Financieel verslag 2015
·   Kascommissie
·   Begroting 2016
·   Afscheid aftredende bestuurs-/commissieleden en
    benoeming nieuwe leden*
·   Mededelingen
·   Rondvraag
·   Sluiting

Natuurlijk kunt u kandidaten inbrengen, gelet op artikel 13 van het Huishoudelijk reglement. Zij kunnen door tenminste 10 leden tot 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaten.

Na de pauze, met een hapje en drankje, werd er een lezing verzorgd door Johan Antheunisse over Stoeptuintjes en 'hangende' tuintjes in de binnenstad van Middelburg.
Zie hieronder.

meer

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten of andere nieuwtjes van de afdeling Walcheren dan kunt u zich gratis abonneren op de email nieuwsbrief.

Bezoekt  ook eens de pagina van onze adverteerders voor informatie, advies, producten (soms met kortingen).

MEER OVER VOORDEEL VOOR LEDEN? Klikt u hier.

21
Feb
Klinken op…
21
Feb
Voorjaar