Activiteiten & Actueel

Excursies, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Als een activiteit niet door kan gaan, dan stort de penningmeester het evt. al betaalde bedrag terug. Betaling geschiedt op het banknummer van de afdeling. Het tijdstip waarop de betaling door de penningmeester is ontvangen, is maatgevend voor het tijdstip van aanmelding. 

Aanmelden: het aanmelden voor een activiteit gebeurt per aanmeldformulier, per e-mail of per telefoon bij het in de aankondiging vermelde contactadres, binnen de daarvoor gestelde termijn. De activiteiten coördinator is altijd gerechtigd een activiteit te kunnen cancelen indien zij acht dat dat noodzakelijk is.  

Restitutieregeling 

Bij het afzeggen voor een activiteit gelden de volgende regels: tot drie weken voor aanvang van een cursus of workshop of voor vertrek van een excursie vindt totale restitutie plaats. Tussen drie weken en een week voor aanvang of vertrek wordt 50% vergoed. Daarna vindt geen restitutie meer plaats.

meer
Voorwaarden en afspraken

Advertenties

22
Oct
Overal ‘groene mannetjes’ - Blik op de Tuin 924/2019
22
Oct
Herfstbloeiers