Activiteiten & Actueel

Verslag avondexcursie De Schotsman

Het was genieten tijdens het rondstruinen op De Schotsman op woensdagavond 15 juni.
Het was onstuimig weer met (af en toe) een klein zonnetje.
De leiding was in handen van supergids Johan Antheunisse.

Er werd om 18.30 uur gestart bij de laatste voetgangersbrug op de Veerse Gatdam bij de Surfschool.
Na de wandeling was er koffie/thee en wat lekkers.

Zie bijgaande foto's van een zeer geslaagde excursie!
(klik op een afbeelding voor een vergroting).

Informatie Schotsman

De Schotsman, het mooiste natuurgebied.
Een wandeling door dit natuurgebied is een ontspannende ontdekkingstocht.

De Schotsman is ontstaan na de afsluiting van het Veerse Gat in 1960. Hierdoor is één van de grootste meren van Nederland ontstaan; het Veerse Meer.
In dit gebied lagen een aantal zandplaten die, na de afdamming door de Veerse-Gatdam, droog zijn komen te liggen en op den duur van nature begroeid zijn geraakt. In de beginjaren was dat nog minimaal met allerlei pioniersplantjes die met weinig genoegen namen. In de loop der jaren is het soortenrijkdom sterk toegenomen en is het nu één van de mooiste gebieden van Nederland.

De Schotsman is een gebied waar het hele jaar door veel flora en fauna te zien is. Door verschillende samenstellingen van de grond, van drassige veengrond tot zandgrond, en het schommelende waterpeil, wat soms zoet en ook wel ziltig kan zijn, is er een grote verscheidenheid aan wilde planten te zien. Zo groeit er op de zanderige gedeeltes bijvoorbeeld muurpeper (als je eraan proeft vergeet je het nooit meer), het duizendguldenkruid (hoe komt die eigenlijk aan zijn naam?), maar ook de kleine ratelaar. Op de wat vochtigere plaatsen staan verschillende orchideeën, een bijzondere familie die er vreemde gewoontes op nahoudt en het bekijken meer dan waard zijn. Ze groeien samen op met de ogentroost (een oogstrelend bloempje waarvan men dacht dat deze oogkwalen kon genezen) en in de nazomer vele parnassia, een beschermd plantje dat vaak met orchideeën samengroeit. Op de nog nattere plaatsen zijn al flinke kussens van spagnum-mos te bewonderen en zelfs het zonnedauw, een vleesetend plantje, groeit er naast de echte koekoeksbloem. Ook het wilde struikgewas,  zoals liguster, duindoorn en vlier groeien er weelderig en in het voorjaar komen er verschillende nachtegalen in voor. Daarnaast zijn er vele jonge berken en elzen die trachten een bos in wording te vormen. Kortom, het is een gebied waar je niet uitgekeken raakt en steeds weer nieuwe ontdekkingen doet.

meer
17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST