Noord-Limburg

Bloemschikcursus 2024-2025

In oktober gaan we weer starten met onze cursus. De cursus bestaat uit 8 lessen waarin diverse thema’s worden uitgewerkt. Iedereen brengt zelf  materialen mee.  Zo krijg je een diversiteit aan bloemwerk wat heel erg leerzaam is. De docent brengt iedere les een voorbeeld mee voor de les van de volgende keer. Iedereen krijgt ook een lesbrief mee met voorbeelden en  welke materialen je eventueel mee kunt brengen. De kosten van de cursus bedragen €105,- voor leden en €130,- voor niet leden.

Bij voldoende belangstelling starten we ook met een beginnerscursus. Deze bestaat uit 4 lessen: 2 in het najaar en 2 in het voorjaar. De kosten van deze cursus bedragen €52,50 voor leden en €65,- voor niet leden.

Wil je aan deze cursussen deelnemen? Stuur dan het volledig ingevulde aanmeldingsformulier naar: Ans Coppus Pr Margrietstraat 25 5961BK Horst of mail naar bloemschikken(at)noord-limburg.groei.nl of henk.coppus(at)kpnmail.nl
Het cursusgeld  a.u.b. vóór 10 september overmaken op bankrekeningnummer NL64RABO0153808020 t.n.v. KMPT Groei & Bloei Noord Limburg o.v.v van Bloemschikcursus en je volledige naam

Naam………….....................................................................................................

Adres……………………………………………………………………………………………………………...

Postcode…………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats…………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………

Emailadres……………………………………………………………………………………………………..

Lid KMTP Ja/Nee lidnummer………………………………………………………………………….

 

Bloemschikcursus locaties:

Meerlo     Muziekzaal                          Woensdagmorgen

Kronenberg   Torrekoel                       Woensdagmorgen en Donderdagavond

Hout Blerick    Zalzershaof                  Woensdagavond

 

Beginnerscursus  bloemschikken Locaties

Kronenberg        Torrekoel                  Dinsdagavond

Aanmeldformulier