Groentips & Groeninfo

Tuinreservaten

In een aantal vakbladen en ook in Groei en Bloei is er van het voorjaar aandacht gevraagd voor de campagne Tuinreservaten. Met dit initiatief willen de samenwerkende partners (o.a. IVN en Vara's vroege vogels) een einde maken aan de steeds verdere trend van de tuinen te bestraten i.p.v. te beplanten, het zogenaamde ‘stenen tijdperk’ in de tuin.

Deelnemers aan tuinreservaten streven ernaar niet meer dan een derde van hun tuin te verharden. In een versteende tuin valt voor dieren weinig te halen. Het is een dode tuin zonder groen, vogels, vlinders en insecten. Ook mensen voelen zich gelukkiger in het groen dan tussen stenen. Daar komt bij dat de verharding verhindert dat het regenwater door de bodem naar het grondwater sijpelt. Het regenwater komt in het riool terecht en veroorzaakt problemen bij de rioolzuivering.

Uw tuin geldt als tuinreservaat wanneer u aan zeven of meer van onderstaande kenmerken voldoet;

  • Een natuurlijke vijver met een geleidelijke oever en overgang naar plantenborder.
  • Struiken en bomen met vruchten, bessen en noten.
  • Zo min mogelijk bestrating.
  • Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel.
  • Natuurlijke afrastering of schutting waar egels onderdoor kunnen.
  • Een soortenrijke beplanting met structuur.
  • Inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen.
  • Eigen composthoop.
  • Rommelhoekjes en takkenhopen voor vogels om te nestelen en beschutting te zoeken.
  • Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten hotels op te hangen.

Je kunt je eigen tuin ook aanmelden als je aan minimaal 7 van de bovengenoemde punten kunt voldoen, je krijgt dan een mooi houten schildje voor op het tuinhek. Een leuk idee voor alle Groei en Bloei leden en zo een goede bijdrage aan de natuur te leveren.

Als partner verzorgt IVN achtergrondverhalen, tips en nieuws rond dit thema op de site www.tuinreservaten.nl, kijk er dus eens even op.

Gerard Achterstraat

meerTuinreservaten bordje
25
Feb
de wind houdt dapper vol
25
Feb
Een wereld van kleuren - Blik op de Tuin 942 2020