Groentips & Groeninfo

Uw tuin geldt als tuinreservaat wanneer uw tuin aan zeven of meer van onderstaande kenmerken voldoet.

1.       Een natuurlijke vijver met een geleidelijke oever.

2.       Struiken en bomen met vruchten, bessen en noten.

3.       Zo min mogelijk bestrating.

4.       Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel.

5.       Natuurlijke beschutting waar egels onderdoor kunnen.

6.       Een soortenrijke beplanting met structuur.

7.       Inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen.

8.       Composthoop.

9.       Rommelhoekjes en takkenhopen.

10.      Nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten.

Geef uw tuin op bij www.vroegevogels.nl/tuinreservaten.806.0.html.

 

meer
17
Feb
Prachtige Pleione
14
Feb
LENTE   Primavera