Home

Contact


Met vragen, opmerkingen en suggesties kun je terecht bij de secretaris via mailadres:
secretaris.genbdordt(at)gmail.com

 

Voor opmerkingen over de website kunt u terecht bij de webmaster:
groeidordt(at)gmail.com

 

Adreswijziging en opzeggen abonnement:

Groei & Bloei
Postbus 485
2700 AL Zoetermeer

leden@groei.nl

 

Betalingen: 
bankrekening NL40 INGB 0000 371877 t.n.v. Pennm KMTP Afd. Dordrecht te Dordrecht

(graag vermelden voor welke activiteit u zich wil opgeven)

 

 

 

Menu