foto's
home

Welkom bij Groei & Bloei 's-Hertogenbosch

Op deze site van de afdeling 's-Hertogenbosch e.o. treffen mensen elkaar, die houden van bloemen en planten, van tuinieren en bloemschikken, van wroeten in de aarde of genieten van bloemen en planten, of van groenten en fruit, zelf gekweekt of bij de ander.

Het maandblad Groei & Bloei is voor iedereen hetzelfde. Maar elke afdeling vult zijn eigen agenda in voor bijeenkomsten gedurende het jaar, waar men informatie kan opdoen of ervaringen kan uitwisselen.

De regio 's-Hertogenbosch telt bijna 300 leden en het bestuur daarvan wil je een zo interessant mogelijk aanbod doen aan cursussen en extra's. Maar meerdere handen maken het werk lichter. Zo hebben we vrijwilligers die bijvoorbeeld de excursies regelen, de fietstocht en de tuinenreis.

Privacyreglement. De afdeling 's-Hertogenbosch en omstreken volgt het privacyreglement zoals opgesteld door het hoofdbestuur. zie de algemene site van Opens external link in new windowgroei.nl 

Dit houdt onder andere in dat er gegevens en foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging op  interne- en externe media geplaatst kunnen worden. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de afdeling. De plaatsing van deze beelden op de website, op (social) media zal op verder eerste verzoek ongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per

Opens window for sending emailmail een verzoek indient bij de afdeling.

Tenzij anders vermeld, is ons adres voor de lezingen: Cultureel Centrum de Schans. Adres: Troelstradreef 160 te ’s Hertogenbosch (Maaspoort). De Schans heeft een klein parkeerterrein aan de voorkant, maar ook een groot parkeerterrein aan de achterkant van het gebouw. Daar is ook een extra ingang. Er is vrij parkeren.

 

Raadpleeg voor bijeenkomsten de agenda voor meer details en klik op het driehoekje aan het begin van de regel voor meer info!

 

 

 

meer

Deze maand in Groei & Bloei

 

 

 

17
Feb
Prachtige Pleione
14
Feb
LENTE   Primavera